Методы начисления амортизации

Материал из База знаний 1С:Системы
Перейти к: навигация, поиск

Вопрос

Как расчитывается амортизация в зависимости от метода начисления амортизации?

Ответ

Новый налог на прибыль разрешает использовать пять методов начисления амортизации, предусмотренных бухгалтерскими стандартами. Рассмотрим механизм начисления амортизации.

Данные статьи http://taxman.org.ua/news.php?id=65
Внешний вид "таблиц с цифрами" не редактировала - оригинал смотри по ссылке.

Для прикладу візьмемо актив вартістю 21000 грн., ліквідаційною вартістю 1000 грн. та терміном використання 5 років. Ліквідаційна вартість – це вартість активу, при досягненні якої він повинен бути списаний. Вартість, що амортизується, розраховується виходячи з різниці між його початковою та ліквідаційною вартістю.

1. Прямолінійний метод (або лінійний) – найбільш поширений метод, який використовується при обліку активів. Суть методу така:
1. вартість активу ділиться на термін його служби;
2. отримана сума вираховується із залишкової вартості;
3. по досягненні терміну служби, він списується з балансу.

Таким чином, вартість активу, що амортизується, дорівнює 20000 грн. Річна сума амортизації – 20000/5=4000 грн. Місячна сума амортизації 4000/12=333,33 грн.

Період Вартість активу Сума амортизації Залишкова вартість Місячна норма амортизації 
1 рік 21000 4000 17000 333,33 
2 рік 17000 4000 13000 333,33 
3 рік 13000 4000 9000 333,33 
4 рік 9000 4000 5000 333,33 
5 рік 5000 4000 1000 333,33 
1 рік помісячно та поквартально 
1 місяць 21000 333,33 20666,67 - 
2 місяць 20666,67 333,33 20333,34 - 
3 місяць 20333,34 333,33 20000 - 
1 квартал 21000 1000 20000 - 
2 квартал 20000 1000 19000 - 
3 квартал 19000 1000 18000 - 
4 квартал 18000 1000 17000 -

Таким чином, на кінець 5 року ми виходимо на ліквідаційну вартість 1000 грн.

2. Метод зменшення залишкової вартості. Сума амортизаційних відрахувань поточного року розраховується шляхом застосування ставки амортизації до залишкової вартості активу на початок року. Це приводить до таких важливих відмінностей від лінійного методу: амортизаційні відрахування спочатку мають більше значення, а потім зменшуються; актив ніколи не може бути замортизованим до нуля.

Для розрахунку ставки амортизації по залишковій вартості використовується формула: С=1-(корінь n ступеня(ЛВ/ПВ)) , де С – ставка амортизації, ЛВ – ліквідаційна вартість об’єкту, ПВ – його первісна вартість, n – кількість років корисного використання об’єкту.

Як видно з формули, обов’язковим її елементом є показник ліквідаційної вартості. При цьому, формула має економічний зміст, якщо ліквідаційна вартість достатньо висока. Так, для нашого активу ціною 21000 і терміном корисного використання 5 років, при ліквідаційній вартості 100 грн. ставка буде більше 65% (тобто в перший рік буде списано майже ? вартості об’єкту на суму більше 13000 грн.); 500 грн. – майже 53%.

При ліквідаційній вартості 1000 грн. ставка амортизації буде дорівнювати С=1 - (корінь п’ятого ступеня(1000/21000)) = 0,456054, або 45,6054%. Дану ставку застосовуємо до вартості активу на початок року. Визначивши таким чином річну амортизацію, місячну розраховуємо як 1/12 річної суми. Місячна сума змінюється кожного року.

Період Вартість активу Сума амортизації Залишкова вартість Місячна норма амортизації 
1 рік 21000 9577,13 11422,87 798,09 
2 рік 11422,87 5209,44 6213,43 434,12 
3 рік 6213,43 2833,67 3379,76 236,14 
4 рік 3379,76 1541,35 1838,41 128,45 
5 рік 1838,41 838,41 1000 69,87 
1 рік помісячно та поквартально 
1 місяць 21000 798,09 20201,91 - 
2 місяць 20201,91 798,09 19403,82 - 
3 місяць 19403,82 798,09 18605,73 - 
1 квартал 21000 2394,27 18605,73 - 
2 квартал 18605,73 2394,27 16211,46 - 
3 квартал 16211,46 2394,27 13817,19 - 
4 квартал 13817,19 2394,27 11422,92 -

Примітка. Різниця у 5 коп. між сумою амортизації, розрахованою за перший рік загалом (11422,87 грн.) і помісячно (11422,92 грн.) пояснюється округленням.

3. Метод прискореного зменшення залишкової вартості (подвійного списання або дигресивна амортизація). Використовується наступний алгоритм:
1. на основі терміну амортизації розраховуються річна ставка амортизації як для лінійного метода;
2. ставка амортизації подвоюється;
3. ця ставка використовується для розрахунку по методу залишкової вартості.
4. в останньому році сума амортизації розраховується таким чином, щоб залишкова вартість об’єкту була не менше, ніж ліквідаційна вартість.

Дигресивна система використовується, як правило, для обладнання. Вона застосовується до більшості машин і обладнання, період використання яких перебільшує три роки за виключенням силових автомобілів, меблів.

В нашому прикладі ставка для дигресивної амортизації дорівнює подвоєній ставці лінійної амортизації, або (100% : 5 років) • 2 = 20% • 2 = 40%.

Період Вартість активу Сума амортизації Залишкова вартість Місячна норма амортизації 
1 рік 21000 8400 12600 700 
2 рік 12600 5040 7560 420 
3 рік 7560 3024 4536 252 
4 рік 4536 1814,4 2721,6 151,2 
5 рік 2721,6 1721,6 1000 143,47 
1 рік помісячно та поквартально 
1 місяць 21000 700 20300 - 
2 місяць 20300 700 19600 - 
3 місяць 19600 700 18900 - 
1 квартал 21000 2100 18900 - 
2 квартал 18900 2100 16800 - 
3 квартал 16800 2100 14700 - 
4 квартал 14700 2100 12600 -

Примітка. В останній рік сума річної амортизації дорівнює 2721,6-1000 (ліквідаційна вартість)=1721,6

4. Кумулятивний метод (суми цифр, SOFTY) практикується в англосаксонській зоні. Його суть така:
1. визначається сума номерів всіх років. Наприклад, для об’єкта який буде служити 5 років, – 1+2+3+4+5=15, або за формулою N(N+1):2, де N – термін служби активу (термін амортизації).
2. всі роки нумеруються у зворотному порядку (у нашому прикладі – 5,4,3,2,1) за формулою N-n+1, де n – номер року.
3. ставка амортизації кожного року розраховується як номер року поділений на суму всіх номерів: (N-n+1)/(N(N+1):2). В нашому прикладі 5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15.

Ставки необхідно використовувати до вартості активу, яка амортизується. В нашому прикладі – це 20000 грн. (21000-1000 ліквідаційної вартості). Тому у першому році сума амортизації дорівнює 20000*(5/15)=6667 грн. Відповідно місячна сума – 6667/12=555,58 грн.

Період Вартість активу Сума амортизації Залишкова вартість Місячна норма амортизації 
1 рік 21000 6667 14333 555,58 
2 рік 14333 5333 9000 444,42 
3 рік 9000 4000 5000 333,33 
4 рік 5000 2667 2333 222,25 
5 рік 2333 1333 1000 111,08 
1 рік помісячно та поквартально 
1 місяць 21000 555,58 20444,42 - 
2 місяць 20444,42 555,58 19888,84 - 
3 місяць 19888,84 555,58 19333,26 - 
1 квартал 21000 1666,75 19333,25 - 
2 квартал 19333,25 1666,75 17666,5 - 
3 квартал 17666,5 1666,75 15999,75 - 
4 квартал 15999,75 1666,75 14333 -

5. Виробничий метод. При амортизації по об’єму виробництва сума амортизаційних відрахувань залежить від об’єму виробництва та собівартості продукції. Спочатку розраховується сумарна собівартість продукції, на яку списується актив. Сума амортизаційних відрахувань визначається як відношення собівартості виробленої продукції в звітний період до загальної суми.

Таким же методом може розраховуватись амортизація транспортних засобів – в залежності від пробігу або тонно-кілометрів.

Формулы - расчет методов амортизации:
http://buhgalter911.com/Res/Spravochniki/osnsredstva_buh_amort_OS.aspx

Личные инструменты